"niek van der linden", "voor u niek consultancy", "vunc", "pelgrim", "santiago de compostella", "camino de frances", "camino catalan", "camino sant jaume", "voie de vezelay",

Voor U Niek Consultancy

voor de lokale overheid, woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties

onderzoek

vergrootglas-en-boek-12266432

advies

smaakdiagram
programma (2)
ondersteunen

Programma's

Twee van mijn vele talenten zijn analyse en onderzoek. Ik doe zowel voorbereidend onderzoek ten behoeve van beleidsontwikkeling als onderzoek naar de staat van de stad of de wijk. Voorbeelden zijn herijking wijkvoorzieningenplan Leidsche Rijn en de wijkanalyse Noordwest van de gemeente Utrecht.

Mijn adviezen betreffen zowel beleidsadviezen, organisatieadvies en verbeteradviezen ten behoeve van processen en of werkwijzen. Voorbeelden zijn het verbeterplan SoZaWe, 0-meting wijkteams en van het nieuwe subsidiebureau gemeente Utrecht.   

Ik heb een schat aan ervaring met programma-management en ketenregie. Voor de krachtwijkenaanpak Utrecht heb ik voor twee wijken een integraal programma opgesteld. Voor 3 buurtaanpakken was ik verantwoordelijk voor de uitvoering er van.    

Met mijn kennis kan ik gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteunen in de uitvoering van de 3 grote transformaties wmo-jeugd-participatie, integrale programma's, - projecten en subsidieaanvragen.

Ondersteuning