"niek van der linden", "voor u niek consultancy", "vunc", "pelgrim", "santiago de compostella", "camino de frances", "camino catalan", "camino sant jaume", "voie de vezelay",

Voor U Niek Consultancy

voor de lokale overheid en gesubsidieerde instellingen

onderzoek

vergrootglas-en-boek-12266432

advies

smaakdiagram
programma (2)
ondersteunen

Programma's

Twee van mijn vele talenten zijn analyse en onderzoek. Ik doe zowel voorbereidend onderzoek ten behoeve van beleidsontwikkeling als onderzoek naar de staat van de stad of de wijk. Voorbeelden zijn herijking wijkvoorzieningenplan Leidsche Rijn en de wijkanalyse Noordwest van de gemeente Utrecht.

Mijn adviezen betreffen zowel beleidsadviezen, organisatieadvies en verbeteradviezen ten behoeve van processen en of werkwijzen. Voorbeelden zijn het verbeterplan SoZaWe, 0-meting wijkteams en het nieuwe subsidiebureau gemeente Utrecht.   

Ik heb een schat aan ervaring met programma-management. Voor de krachtwijkenaanpak Utrecht heb ik voor twee wijken het integrale programma opgesteld. Voor 3 buurtaanpakken was ik verantwoordelijk voor de uitvoering er van.    

Met mijn kennis kan ik gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteunen en meenemen in de uitvoering van de 3 grote transities wmo-jeugd-participatie, integrale programma's, - projecten en subsidieaanvragen.

Ondersteuning